Náhradné plnenie         Tabuľky veľkostí         Potlač odevov
výroba odevov

 

FIRMA  ACAPO – Ing. Dušan Filimonov poskytuje svojím zákazníkom
možnosť NÁHRADNÉHO PLNENIA.


V zmysle zákona č. 5/2004 Zz. o službách zamestnanosti a to odberom tovaru – pracovných odevov prostredníctvom CHRÁNENEJ DIELNE.

VYSVETLENIE ZÁKONA:

Podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti § 63 ods. 1 písmeno d) je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov povinný zamestnať občanov so zdravotným postihnutím, ktorý predstavuje 3,2 % z celého počtu zamestnancov.

AKO SPLNIŤ TENTO ZÁKON:

1.       zamestnať 3,2 % podiel zamestnancov so ZPS - § 63
 - každý 31 zamestnanec by musel byť ZPS

2.    odvodom do štátneho rozpočtu - § 65
 - výška odvodu predstavuje 3-násobok priemernej mesačnej mzdy za nesplnenie povinností v bode 1.

NAŠA FIRMA PONÚKA :

 -  odberom výrobkov z našej „ chránenej dielne “ – podľa § 64