o firme

Vážení obchodní priatelia,

Firma ACAPO vznikla v roku 1989 ako výrobno-obchodná firma, kedy začala svoju podnikateľskú činnosť. Po postupnom prifilovaní v priebehu nasledujúcich rokov sa firma od roku 1994 zamerala na veľkoobchodný predaj ochranných pracovných prostriedkov.

V roku 1996 bola založená krajčírska dielňa na výrobu certifikovaných pracovných odevov tak sériových ako aj zákazkových.

V roku 2001 bola firma presťahovaná do vlastných priestorov na Sasinkovej ul., kde je zriadená maloobchodná predajňa, veľkoobchodný sklad ako aj administratíva firmy.

V roku 2002 sme zriadili chránenú dielňu, v ktorej poskytujeme náhradné plnenie v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. podľa § 63 zákona o službách zamestnanosti.

V súčastnosti vo firme pracuje 30 stálych zamestnancov, ktorí poskytujú profesionálne služby pre firmy v tuzemsku i v zahraničí.

Za obdobie od svojho vzniku sa firma dokonale etablovala na slovenskom trhu o čom svedčí vysoká konkurenciaschopnosť v predajnosť OOPP.

Firma pravidelne sleduje trendy na trhu OOPP a prisôsobuje ako výrobu odevov tak aj predaj ostatných OOPP novým kvalitatívnym podmienkam na trhu. V prípade Vášho záujmu Vám radi výjdeme v ústrety v našej centrále v Žiline, prípadne Vás osobne navštívi náš obchodný zástupca.

Ing. Dušan Filimonov
majiteľ firmy